Lagring

 

Har du koll på vad dina lagerkvadratmetrar kostar? Kvadratmeterpriset är inte endast priset för golvet, utan även värme och el. Och känner du till kostnaderna för arbetstagarna och produktionsfaktorerna för lagringen? De består av flera olika delar: lagerinredning, flytt- och lyftanordningar, lagringssystem och personalkostnader. Eller behöver du kanske mera utrymme för produktionen, men kan inte utvidga dina produktionsutrymmen?

Hos oss är lagringen ett arbetsmoment vars effektivitet och lönsamhet är i ständig utveckling. Vi lyckas göra vår lagringstjänst kostnadseffektiv med hjälp av en flerkundsmodell, i vilken alla kunder vinner. När du flyttar lagringen till oss, betalar du inte för ett underutnyttjat lager eller arbetstagare på tomgång. Du slipper också bekymra dig över investeringar i lagersystem och lagerutrustning. För att produktionen ska vara effektiv krävs ofta att den hålls i samma lokaler. Genom att flytta lagret kan du för små tilläggsinvesteringar få dyrbart tilläggsutrymme för produktionen.

När du ber oss om hjälp, delar vi upp ditt företags lagringsbehov och ger dig priserna för de tjänster du behöver. Du betalar bara för det utrymme och de arbetsmoment du behöver, inte för tomgång. Dina fasta lagringskostnader blir på så vis rörliga kostnader som följer produktionen. Det gör att det också blir lättare att följa med resultatet och sköta planeringen.

Du kan låta oss ta hand om hela lagret eller endast ett back up-lager. Samtidigt ger vi en offert på packning, om du vill att även packningsarbete ingår i kärnverksamheten.

 

Operativ chef

Ville Nieminen
040 738 9350 
ville[at]piccolo.fi

Försäljning

Petri Kuivamäki
050 055 5685
petri[at]piccolo.fi