Lagring

Från och med juni 2021 och framåt sköts lagringstjänsterna av vårt intresseföretag Logistikas Oy. De fortsätter på Piccolos utstakade väg med att erbjuda flexibla och professionella lagringstjänster.

Kontaktuppgifter:

www.logistikas.fi