Packning

 

För många företag är packeriverksamheten ett nödvändigt ont. Den sköts vid sidan av det egna arbetet, utan satsningar på smidighet och snabbhet. Packarna byts och arbetet görs i all hast och på övertid. Ibland är arbetsutrymmen, förpackningsmaterial, maskiner och utrustning bristfälliga. Då blir packningsarbetet både tidskrävande och dyrt. I värsta fall tar förpackningsmaterialet slut när det är som mest bråttom. Om det leder till att leveransen försenas kan räkningen bli stor.

För oss är packning en kärnverksamhet. Vi har planerat arbetet i packeriet så att flödet av gods löper smidigt i våra system. Vi har hela tiden tillräckliga mängder av rätt material och ämnen för förpackningarna i vårt lager. Våra arbetstagare är yrkesutbildade och kan såga, spika och bygga effektivt.

Vi utmanar våra kunder att fundera på vilka arbetskraftskostnader, utgifter i anknytning till utrymmen eller produktionsfaktorer förknippade med packeriverksamheten som kan minskas genom att utkontraktera packeriverksamheten till oss. En undersysselsatt packare eller en person som sköter packningen som övertidsarbete är på årsnivå en väldigt dyr lösning för vilket företag som helst.

Kontakta oss så kan vi tillsammans fundera på hur vi kan förändra en fast kostnad i din resultaträkning till en rörlig kostnad!

 

Operativ chef

Ville Nieminen
040 738 9350 
ville[at]piccolo.fi

Försäjning

Petri Kuivamäki
050 055 5685
petri[at]piccolo.fi