Packning

Från och med juni 2021 och framåt sköts packningstjänsterna av vårt intresseföretag Logistikas Oy. De fortsätter på Piccolos utstakade väg med att erbjuda flexibla och professionella packningstjänster.

Kontaktuppgifter:

www.logistikas.fi