Ratkaisukeskeisyys ja halu kehittyä puskee Piccoloa logistiikkatoimijoiden kärkeen

Ratkaisukeskeisyys ja halu kehittyä puskee Piccoloa logistiikkatoimijoiden kärkeen

18.11.2020

Piccolo Logistics on vaasalainen monialakuljetusyritys, jonka vahvuuksia ovat vastuullinen henkilökunta, monipuolinen kalusto sekä ketterä ja matalahierarkinen organisaatio, joka mahdollistaa nopeat ratkaisut ja päätöksenteon. 

Piccolon kuljetuksissa työskentelee 65-henkinen tiimi, joista 60 on kuljettajia. Ajojärjestelijöitä on 4 ja heidän työhön kuuluu kuljetusten organisointi, valvonta ja ajantasainen tiedottaminen. Timo Lehtola toimii ajojärjestelyn esimiehenä ja on päävastuussa kokonaispaletin toiminnasta.

Piccolo Logistics hoitaa Vaasassa ja lähialueilla tehdaskuljetuksia, kappale- ja tavarakuljetuksia sekä elintarvikekuljetuksia. Yritys palvelee myös taksiliikenteen puolella ja hoitaa kuriiripalveluita, jotka ulottuvat Kristiinankaupungista Pyhäjoelle saakka. Lisäksi Piccolo Logistics hoitaa päivittäistä runkoliikennettä Vaasasta Vantaalle ja Vaasasta Turkuun.

Kustannukset kuriin monipuolisen kaluston ja kuljetusten optimoinnin avulla

Kuljetuskalustoa uusitaan jatkuvasti. Uutta kalustoa hankittaessa huomioidaan tarkasti, että autot soveltuvat monipuolisesti erilaisten asiakaskohteiden tarpeisiin. Esimerkiksi perälautanostimilla varustettujen autojen määrää on lisätty, jotta lastaus ja purkaminen olisi sujuvaa ilman lastauslaituria olevissa paikoissa.

Kustannukset pidetään kurissa yksinkertaisilla tavoilla: kaluston määrä optimoidaan siten, että autoja ei seisoteta turhan panttina, jolloin käyttöaste saadaan pidettyä tuottavana. Vastaavasti tyhjiä autoja ei liikutella turhaan. Tilapäisiin kysynnän huippuihin ja runkoliikenteen tukena käytetään tarvittaessa tuttuja ja luotettavia paikallisia yhteistyökumppaneita.

Nopeita ratkaisuja ja rehellistä puhetta

Piccolo Logisticsin toimintaperiaatteena on tehdä se, mitä on luvattu. Yrityksen toimintaperiaatteet puoltavat selkeitä ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka ovat helposti ymmärrettävissä, ja joita koko henkilökunnan on helppo noudattaa. Asiakkaille kerrotaan aina suoraan ja rehellisesti sekin, jos joku asia ei onnistu.

Yllättäviin tilanteisiin reagoidaan nopeasti ja ratkaisukeskeisesti. Halu saada asiat eteenpäin on sekä yrityksen itsensä että asiakkaan etu. Asiakkaiden luottamus ansaitaan aitojen tekojen kautta, johon jokaisella työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa. 

Kuljetusten hoitaminen vaatii toimivia prosesseja ja aktiivista kommunikointia

Toimiva logistiikka vaatii onnistumista monella eri osa-alueella johtamisesta toimiviin prosesseihin ja operatiivisiin toimintoihin.  

—Käytän paljon aikaa työntekijöiden kanssa keskusteluun ja kierrän päivittäin terminaalissa. Jatkuva ja aktiivinen kommunikointi kuljettajien kanssa edistää töiden sujumista ja on avainasemassa logistiikkapalveluiden kehittämisessä. Kun kaikkien näkökulmat otetaan huomioon suunnittelussa, palveluista saadaan hiottua toimivia kokonaisuuksia sekä meidän että asiakkaiden näkökulmasta, kertoo ajojärjestelyn esimiehenä toimiva Timo Lehtola.

 

Lue lisää Piccolo Logisticsin palveluista täältä.

Lue ajojärjestelijöiden esimiehen haastattelu täältä

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle