Toimintapolitiikka

Toimintamme lähtökohtana ovat asiakkaat ja heille annettujen lupausten pitäminen sekä heidän palveluodotuksiensa täyttäminen. Seuraamme tuottamiemme palveluidemme laatua, ja laatupoikkeamiin reagoimme tapauskohtaisesti selvittämällä juurisyyt, voidaksemme estää poikkeaman toistumisen toiminnassamme. Yhtiössämme laatu koetaan kaikkien yhteisenä asiana ja jokainen vastaa omalta osaltaan yhtiön sääntöjen noudattamisesta sekä laatutavoitteiden täyttymisestä.

Asiakaslupauksien pitäminen vaatii osaavaa ja työhönsä motivoitunutta henkilökuntaa. Työ hyvinvoinnin ja työolojen kehittämisessä toimimme tiiviissä yhteistyössä henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa. Kartoitamme ja poistamme työturvallisuusriskejä suunnitelmallisesti ennaltaehkäistäksemme tapaturmia ja poissaoloja työpaikalla. Noudatamme toiminnassamme lainsäädännön vaatimuksia ja kouluttamme henkilökuntaa työturvallisuuteen vaikuttavissa asioissa.

Sitoudumme toiminnassamme ympäristönhaittojen vähentämiseen ja ympäristövahinkojen estämiseen sekä ympäristömääräyksien noudattamiseen. Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa ympäristönsuojelun tasoa koko Groupissa.

Piccolo Group Oy seuraa, mittaa ja kehittää palvelun laatua, ympäristönsuojelun tasoa ja työ hyvinvointia jatkuvan parantamisen periaatteella.

 

Petri Kuivamäki, toimitusjohtaja