Moniasiakkuusvarasto tuo kustannussäästöjä ja tehokkuutta tavaravirtojen hallintaan

Moniasiakkuusvarasto tuo kustannussäästöjä ja tehokkuutta tavaravirtojen hallintaan

19.05.2020

Piccolo Packing Oy on osa Piccolo Group -konsernia.  Se tarjoaa varastointipalveluita eri kokoisten yritysten tarpeisiin. Vaasan Strömberg Parkissa sijaitseva toimitila on kokonaisuudessaan 23 000 m2:n suuruinen. Tästä kapeakäytävävarastoa on 19 000 m2 ja 4000 m2 projektivarastotilaa.

Projektivarastossa on tehokkaat siltanosturit, joilla voidaan siirtää raskaitakin komponentteja.  Kapeakäytävävarastossa on paikkoja sekä FIN-lavoille että EURO-lavoille. Maksimilavapaikkakuormat vaihtelevat paikasta riippuen 750 – 1750 kg:n välillä.

Piccolo Group on investoinut varastointipalveluiden toimintoihin viime vuosina voimakkaasti sekä työtilojen että koneiden ja järjestelmähankintojen kautta. (Linkki) 

Moniasiakkuusvarasto palvelee modernien menetelmien avulla tehokkaasti

Moniasiakkuusvaraston hyödyt asiakkaalle ovat selkeät. Asiakas säästyy kiinteiltä kustannuksilta ja mittavilta investoinneilta, joita toimiva ja tehokas varastointi nykypäivänä edellyttää. Piccolon varastointipalveluihin on haettu tehokkuutta monesta eri näkökulmasta: yritys on investoinut varaston toimivuuden parantamiseen uuden layoutin avulla, hankkinut uusia trukkeja ja ottanut käyttöön moderniin varastonhallintajärjestelmän. Lisäksi henkilökunnan toiminnoissa on mietitty tarkasti työnteon sujuvuutta. Palvelukokonaisuuden yksi olennainen osa on myös tavaroiden säilytys puhtaissa ja siisteissä tiloissa. Tällä varmistetaan, että tuotteet ja tuotepakkaukset eivät likaannu tai kärsi vaurioita.

Näiden kaikkien elementtien avulla on luotu systeemi joka tuo asiakkaalle palvelukokonaisuuden, joka takaa huolellisen ja tarkan tavaravirtojen käsittelyn juuri silloin kun asiakas sitä tarvitsee.

Piccolo Groupin palveluiden ketjuttaminen nopeuttaa proseduuria

Erikoisuutena Piccolon varastointipalveluissa on malli, jossa hyödynnetään Piccolon palveluiden ketjuttamista. Kun varastointipalveluiden yhteyteen liitetään Piccolon kuljetuspalvelu, tavaravirtojen hallinta pysyy saman katon alla. Asiakkaalla on yhteyshenkilö, joka pitää huolen varastoinnista, kuljetuksista ja aikataulutuksesta — vastuu varastoinnin ja kuljetuksen toimivuudesta siirtyy Piccololle. Asiakkaan ei myöskään tarvitse miettiä riittääkö henkilökunta sesonki- tai loma-aikana eikä maksaa hiljaisina aikoina ylimääräisistä resursseista.

Tarvemäärittelyn kautta optimaalinen hinta ja ratkaisu asiakkaalle

Varastointipalveluiden hinnoittelu on tehty Piccololla mahdollisimman selkeäksi. Palvelusopimusta suunniteltaessa tehdään asiakkaan kanssa yhdessä tarvemäärittely. Sen avulla saadaan selville tuotteiden määrät, toimituserät, tulevien ja lähtevien tavaroiden virrat, keräilyyn liittyvät erityispiirteet ja eri järjestelmien käyttö ja mahdolliset integraatiot. Lisäksi selvitetään, liittyykö tuotteiden laatuun ja turvallisuuteen jotain huomioitavaa. Tarvemäärittelyn avulla asiakkaan kanssa päästään yhdessä nopeasti selville, mikä on heidän kannaltaan kustannustehokkain tapa toimia.

Hinnoittelu on tapahtumakohtaista, jolloin asiakas maksaa vain käytetystä palvelusta. Muuttuva kulu ei rasita asiakkaan kassaa hiljaisempina aikoina. Asiakkaan ei tarvitse huolehtia kiinteän omaisuuden mukana tulevista säännöllistä kustannuksista, kuten hän joutuisi tekemään omien varastotilojen kanssa.  Asiakas voi luottaa myös tasalaatuiseen palveluun ympäri vuoden: palvelukyky ei romahda sesongeissa, vaan palvelua on aina saatavilla.

Haluatko tietää lisää varastointipalveluista?

Ota yhteyttä ja kysy lisää! 

Piccolo Packing Oy
Ville Nieminen
Puhelin: +358 40 7389 350
Sähköposti: ville.nieminen[at]piccolo.fi

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle