Toimivat logistiikkapalvelut ovat enemmän kuin pelkät lastauslaituri ja kumipyörät

Toimivat logistiikkapalvelut ovat enemmän kuin pelkät lastauslaituri ja kumipyörät

18.11.2020

PostNord on johtava Pohjoismaihin, Pohjoismaista ja Pohjoismaissa tarjottavien viestintä- ja logistiikkaratkaisujen toimittaja. Asiantuntemuksen ja vahvan jakeluverkoston avulla se luo edellytykset tulevaisuuden viestinnälle, verkkokaupalle, jakelulle ja logistiikalle Pohjoismaissa. Vuonna 2019 konsernilla oli 29 000 työntekijää, ja sen liikevaihto oli 3,8 miljardia euroa. Suomessa yhtiö työllistää tällä hetkellä noin 300 henkilöä.

Piccolo Logistics on toiminut PostNordin kumppanina jo seitsemän vuoden ajan.  PostNordin Suomen logistiikan operatiivisesta puolesta vastaava Jani Ståhlhammar alleviivaa sanaa kumppani, kun puhe tulee yhteistyöstä Piccolo Logisticsin kanssa.

—Kun me valitsemme alueellisia kumppanuuksia, me kiinnitämme huomiota joustavuuteen, maineeseen ja kapasiteettiin toimia erilaisissa tilanteissa. Piccolon suhteen palvelulupaus on pitänyt erinomaisesti. Piccolo Logistics on yksi parhaiten toimivista kumppaneistamme valtakunnallisella tasolla mitattuna, Ståhlhammar kertoo.

Kumppanuus ei ole yrityksessä pelkkää sananhelinää, vaan se näkyy konkreettisina tekoina mm. avoimena ja molemminpuolisena keskusteluna, jossa ei kaihdeta haastaviakaan asioita. Kumppanuus rakentuu molemminpuolisesta halusta onnistua ja kehittyä omassa työssä.  Samalla voidaan auttaa myös muita onnistumaan.

—Järjestämme säännöllisesti kumppanuuspäiviä, joissa käymme läpi ajankohtaisia asioita, asiakaskokemuksia ja uusia keinoja, joiden avulla voisimme onnistua yhdessä paremmin. On tärkeää, että me tiedämme, mitä kuljetusten toisessa päässä tapahtuu.

Hyvä henkilökunta ja toimivat prosessit näkyvät lopputuloksessa

Kuljetusten organisointi ja joustavuus erilaisissa tilanteissa vaatii toimivia prosesseja ja monipuolisen kaluston. Mutta ennen kaikkea se tarvitsee henkilökunnan, jolla on pelisilmää ja joustavuutta erilaisiin tilanteisiin. Johto, prosessit ja luotettava henkilökunta luovat yhdessä toimivan paletin, jossa autonkuljettaja sinetöi asiakaskokemuksen.

—PostNordille on tärkeää, että yhteistyökumppanit toimivat vastuullisesti ja yrityksemme arvojen mukaisesti. Kestävä kehitys ja vastuulliset toimintatavat sekä yrityksen sisällä että asiakkaisiin päin ovat meille ehdottoman tärkeitä.

Alueellisesti PostNordin kumppaneiden maineella on iso merkitys myös PostNordin oman maineen kannalta.  

—Oikeastaan asian voi sanoa niin, että Piccolon maine on yhtä kuin PostNordin maine. Loppuasiakkaan saama asiakaskokemus on arvosana koko meidän toiminnalle.  Siksi kuljettajien rooli asiakaskokemuksen luomisessa on avainasemassa.

Ståhlhammar on seurannut Piccolo Groupin toimintaa nyt kolmen vuoden ajan, ja  kehuu avoimesti Piccolo Groupin monipuolisia palveluita ja toimitusjohtajan asennetta erilaisten bisnesten kehittäjänä.

—Piccolo Group ei ole pelkkä kuljetusyhtiö, vaan sillä on monipuoliset ja koko ajan kehittyvät alueelliset palvelut, joita voin vilpittömästi suositella. Palvelulupaukset näkyvät aitoina tekoina.

Lue lisää Piccolo Logisticsin kuljetuspalveluista täältä.

Tutustu PostNordiin täällä

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle